Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 , tầm nhìn đến năm 2050. Đại diện các sở – ngành liên quan đã đến dự.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *