Thực hiện chỉ đạo của CT UBND tỉnh Vĩnh Long về việc đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới, các phòng nghiệp vụ CA tỉnh; CA huyện, TX, TP tuyên truyền, thông báo cho các chủ cơ sở dịch vụ công cộng về việc tạm dừng đóng cửa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *