Trong 65 năm qua, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an Vĩnh Long đã trưởng thành, phát triển về mọi mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *