Tối hôm qua, Phòng Công tác Chính trị – Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi tuyên truyền lưu động cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên và học sinh tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *