Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xây dựng phong trào và quản lý Bảo vệ dân phố năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *