Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tư vấn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2017 cho công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân, có thời gian công tác đủ 24 tháng trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *