Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an huyện Vũng Liêm đã triển khai bố trí Công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Bước đầu cho thấy, công việc này đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *