Thời gian qua, ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn PCCC của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã được nâng lên. Tuy vậy, qua kiểm tra thực tế của ngành chức năng thì vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan ngại trong việc đảm bảo an toàn  PCCC  tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *