Hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh, chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, Siêu thị Co-op Vĩnh Long thực hiện Chương trình Thứ hai xanh – Nói không với túi ni lông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *