Ngoài triển khai thực hiện trả lương qua tài khoản đối với các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp của tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *