Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long cho biết, sau hơn 2 năm triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Chọn lọc giống khoai lang mới và xây dựng vùng sản xuất giống tại huyện Bình Tân – tỉnh Vĩnh Long” do tiến sĩ Nguyễn Thi Lang, Viện lúa ĐBSCL làm chủ nhiệm, kết quả có 5 giống khoai lang có giá trị thương mại được chọn trồng trên vùng màu Bình Tân.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *