Từ ngày 23 đến 27/7, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chuyến về nguồn các tỉnh phía Bắc với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội qua các nhiệm kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *