Thời gian qua, thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất bao tiêu lúa gạo ở Vĩnh Long đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Đặc  biệt là giúp thay đổi nhận thức của người dân về lợi ích của liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao giá trị, lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác. Đầu ra cho sản phẩm lúa gạo ổn định sẽ giúp nhà nông yên tâm đầu tư sản xuất, vươn lên làm giàu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *