Chiều nay, ông Trần Văn Rón – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã tiếp và làm  việc với ông Kikuchi Tadashi – chuyên gia chương trình hợp tác kỹ thuật hỗ trợ việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư tại các tỉnh phía Nam , thuộc văn phòng Japan Desk ( Nhật Bản ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *