Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn đầu tư công được phân bổ trong năm , Chủ tịch Ủy ban nhận dân tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *