Để thực hiện tốt công tác phòng chống tiêu chảy cấp, dịch cúm A H1N1, cúm A H5N1 và một số dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *