Thực hiện  Chỉ  thị 16 của TT CP và Chỉ thị 05 của CT UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiều DN tại các khu – tuyến CN trên địa bàn tỉnh đã thực  hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cho cộng đồng .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *