Với đặc thù kênh rạch chằng chịt, nhiều nhà ở dân cư nông thôn thường bố trí dọc theo mé sông, mé kênh cũng như đồng trống, nên nguy cơ ảnh hưởng rất cao khi có gió lớn và giông lốc. Vì vậy việc chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai luôn được được chính quyền địa phương và người dân quan tâm thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *