Thay việc chấm điểm thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá bằng lời là hình thức đánh giá mới được sự đồng tình của giáo viên, phụ huynh vì giảm áp lực đối với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *