Để gỡ bài toán khó do thiếu bác sĩ của ngành y tế, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm có hiệu lực, chính sách vẫn chưa thể gỡ khó cho bài toán thiếu bác sĩ của ngành y tế tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *