Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của tỉnh Vĩnh Long giảm 0,45% so với tháng trước; trong đó khu vực thành thị giảm 0,62%, khu vực nông thôn giảm 0,39%. Đây là tháng thứ tư liên tiếp tỉnh Vĩnh Long có CPI giảm trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *