Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giảm 0,08% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị giảm 0,02% và khu vực nông thôn giảm 0,1%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *