Trong tháng 8, Chi cục quản lý thị trường Vĩnh Long đã kiểm tra 169 vụ, qua đó lập biên bản 93 vụ vi phạm trên nhiều lĩnh vực . Như vậy từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản vi phạm hơn 1.000 trường hợp , chiếm hơn 62% trong tổng số vụ kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *