Thực hiện QĐ của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc hỗ trợ 100% BHXH cho người dân tộc thiểu số trong vùng có điều kiện KTXH khó khăn giai đoạn 2017-2020, đến nay Ban dân tộc phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức cấp gần 18.300 thẻ BHYT cho bà con trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *