Để hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Chánh Hội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2014, xã quyết tâm đạt thêm 5 tiêu chí gồm nhà ở, thủy lợi, điện, môi trường và hệ thống chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *