Thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh Vĩnh Long về “Tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tách thửa đất, hợp thửa đất để hình thành các khu dân cư tự phát”, UBND TP.Vĩnh Long  đã phối hợp với các sở ban ngành thống nhất phương hướng giải quyết đối với 23 trường hợp phân lô bán nền hình thành khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *