Mai vàng sau khi chưng Tết cần được chăm sóc đúng kỹ thuật để cây phục hồi và cho hoa đẹp trong Tết năm sau. Hiện nay, hoa mai chưng Tết bắt đầu tàn là thời điểm vào vụ chăm sóc mai Tết của các nghệ nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *