Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *