Trong canh tác, dân gian đúc kết: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống… Thế nhưng, ở vùng chuyên canh khoai lang Bình Tân, nơi có diện tích sản xuất hằng năm hơn 10.000 ha, lớn nhất ở ĐBSCL, nông dân không chủ động được nguồn khoai giống. Điều này làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của khoai lang Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *