Trong tháng 9 chỉ số sản công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tăng 2,34% so với tháng trước. Qua đó đã duy trì chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018 tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *