Theo cơ quan chuyên môn thì thời tiết tỉnh Vĩnh Long đang giai đoạn chuyển mùa. Điều đáng chú ý là giai đoạn này thường xuyên xảy các loại hình thiên tai cực đoan như dông, lốc xoáy, sét. Các cấp chính quyền địa phương và người dân cần có sự cảnh giác cao để đảm bảo an toàn, giảm nhẹ thiên tại trong giai đoạn này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *