Những năm gần đây, phong trào trồng cam trên đất ruộng phát triển mạnh ở tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là các huyện Trà Ôn, Tam Bình và Vũng Liêm. Do không đủ diện tích, nhiều nông dân đi thuê đất sản xuất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *