Thời gian gần đây, ngành chức năng đã đẩy mạnh kiểm tra việc đảm bảo ATVSTP, tuy nhiên, việc bày bán hàng rong trước cổng trường học vẫn còn phổ biến. Do nhiều trường không tổ chức được căn tin nên tình trạng này tồn tại thời gian dài, nhất là ở các trường học vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *