Tại thủy phận sông Cổ Chiên, đoạn thuộc ấp Mỹ Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít đã xảy ra một vụ cản trở người thi hành công vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *