Xây dựng nông thôn mới là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Tuy nhiên, xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm đang gặp khó về vốn để hoàn thành các công trình theo quy hoạch nhằm đạt xã nông thôn mới vào cuối năm nay. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *