Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cây lục bình đã trở thành một loại cây trồng dùng làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, việc trồng lục bình thiếu quy hoạch đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *