Tuần qua, do ảnh hưởng của thời tiết và một số địa phương đang bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân nên tình hình dịch bệnh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng trổ đến chắc xanh tại các huyện có chiều hướng gia tăng với trên 5.200 ha,  cao hơn 500 ha so với tuần trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *