Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 2.200 người nghiện và người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. Tính đến tháng 2/2020, chỉ có 167 người nghiện được đưa vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy, số còn lại được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, chiếm hơn 82% tổng số người nghiện ma túy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *