Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, đến hết tháng 3 việc tạm trữ quy gạo vụ Đông Xuân năm nay đạt gần 35% kế hoạch. Tuy nhiên, việc giảm cả số lượng và giá gạo xuất khẩu đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tạm trữ của các doanh nghiệp trong nước. Đã đến lúc phải nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong việc cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *