Thời gian qua mặc dù ngành chức năng đã chú trọng công tác tuyên truyền việc sử dụng điện theo đúng quy định – đảm bảo an toàn – tiết kiệm.Tuy nhiên trong thời gian gần đây, việc sử dụng điện trái phép bằng cách câu trộm điện có chiều hướng tăng. Vấn đề này không chỉ gây thiệt hại tài sản của nhà nước, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *