Trước tình trạng xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại đồng bằng sông Cửu Long, những giải pháp cấp bách của các địa phương trong khu vực đã được đưa ra. Tuy nhiên về lâu dài cần những giải pháp căn cơ khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Đặc biệt là việc là các giải pháp của người dân trong việc phòng ngừa thích nghi với biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *