Theo Cục Thú y, đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc đã xảy ra tại 51 tỉnh, TP; số gia súc mắc bệnh là 187.970 con, số gia súc tiêu hủy là 24.890 con. Hiện cả nước có 969 ổ dịch tại 32 tỉnh, TP chưa qua 21 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *