Tại công trình đê bao Cái Tháp – Bà Phủ đi qua địa bàn 2 xã Phú Đức và Long An của huyện Long Hồ thì việc thi công quá chậm , dẫn đến giao thông đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *