Trong 6 tháng đầu năm mặc dù các đơn vị, các ngành trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB theo kế hoạch đề ra, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân nguồn vốn XDCB trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *