Trong 2 ngày 6 và 7/7,  HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII đã tổ chức kỳ họp  thứ 14 . Một  trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH , quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm và đề ra những những giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển theo nghị quyết HĐND đã đề ra trong năm 2015 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *