Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị . Tuy vậy , do công tác quản lý còn nhiều bất cập và ý thức bảo vệ công trình công cộng của người dân chưa cao, nên nhiều nơi hạ tầng đô thị đã bị xuống cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *