Buôn bán lấn chiếm gây mất trật tự tại cổng B Khu công nghiệp Hòa Phú và tình trạng đi ngược chiều của công nhân đã diễn ra lâu nay. Mặc dù thời gian qua các ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, thậm chí xử phạt , thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện, thậm chí diễn biến ngày càng phức tạp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *