Xác định thu nhập là tiêu chí hàng đầu trong nâng chất nông thôn mới, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội – các xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *