Là 2 trong số 6 xã điểm xây dựng NTM của Vĩnh Long trong năm 2019 này, ngay từ đầu năm, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình và xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân đã tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phấn đấu về đích NTM vào cuối năm nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *