Theo Sở NN & PTNT Vĩnh Long,  toàn tỉnh hiện có trên 1.200 ha lúa Đông Xuân đang nhiễm bệnh, tăng 509 ha so với tuần trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *